Başvuru

15.05.2020 saat 23.59'a kadar gelen başvurular ilk etap sürecinde değerlendirilecektir. Lütfen başvurularınızı yapmaya devam ediniz.

1.) Aşağıdaki gereklilikleri eksiksiz olarak tamamladıktan sonra, başvur butonuna tıklayarak açılacak olan başvuru formuna yükleyiniz ve formda sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz. 

2.) Başvuru yapabilmek için 18-32 yaş aralığında ve T.C. vatandaşı olmanız gerekmektedir. Başvuru mailinize ek olarak; T.C. kimlik kartınızın örneğini net ve okunaklı olacak şekilde gönderiniz. Kimlik örneğinizin dosya adı AD_SOYAD_KİMLİK şeklinde olmalıdır. Kabul edilen dosya formatları: .JPG .PNG .PDF

3.) Günlük/haftalık sözleşmeli ya da güvencesiz yevmiyeli (freelance) çalışan bir müzisyen olmanız gerekmektedir. 4A’ya tabi müzisyenler başvuramaz. Başvuru mailinize ek olarak; Ocak 2020 tarihi itibariyle e-Devlet’ten alınmış barkodlu Sigortalılık Tescil Kaydı (STK) belgenizi gönderiniz. STK belgenizin dosya adı AD_SOYAD_STK şeklinde olmalıdır. Kabul edilen dosya formatları: .PDF

4.) Eğer öğrenciliğiniz devam ediyorsa (üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geçerlidir) başvuru mailinize ek olarak; Eylül 2019 tarihi itibariyle e-Devlet’ten alınmış barkodlu öğrenci belgenizi gönderiniz. Öğrenci belgenizin dosya adı AD_SOYAD_ÖB şeklinde olmalıdır. Kabul edilen dosya formatları: .PDF

5.) Eğer öğrenciliğiniz devam ediyorsa (üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geçerlidir) başvuru mailinize ek olarak; bölüm sekreterliğinden alınmış; tarihli, mühürlü ve imzalı transkript belgenizi gönderiniz. Transkript belgenizin dosya adı AD_SOYAD_NOTLAR şeklinde olmalıdır. Kabul edilen dosya formatları: .PDF

6.) Eğer öğrenciliğiniz devam ediyorsa (üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geçerlidir) aile bireylerinizden farklı bir adreste ikamet ediyor olmanız gerekmektedir. Bunun için başvuru mailinize ek olarak; hem sizin hem de aile bireylerinizin ikametgah belgelerini (2019 Eylül sonrası) YA DA hem kendi konutunuza ait hem de aile bireylerinizin yaşamakta olduğu konut(lar)a ait güncel fatura örneklerinizi gönderiniz. İlgili belgelerinizin dosya adı AD_SOYAD_ADRESIM şeklinde olmalıdır. Kabul edilen dosya formatları: .PDF

7.) Aşağıdaki orkestralarda enstrümancı olarak en az iki “konser/kamp” sezonu aktif olarak yer almış olmanız gerekmektedir. Başvuru mailinize ek olarak; ilgili orkestraların mevcut şefi tarafından imzalanmış, tarihli ve orkestranın kadrosunda en az iki “konser/kamp” sezonu yer almış olduğunuzu ifade eden bir beyanname gönderiniz. Beyannamenizin dosya adı AD_SOYAD_BEYANNAME şeklinde olmalıdır. Kabul edilen dosya formatları: .PDF

• Agora Senfoni Orkestrası (AGO)
• Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası (AGSO)
• Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO)
• Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO)
• Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası (UGSO)

8.) AGOFON’a BAŞVURMAK İSTEYEN PİYANİSTLER; genel başvuru koşullarına ek olarak; bir Klasik Dönem piyano sonatının ilk bölümü, serbest formda bir Romantik Dönem eser ve yine serbest formda bir Türk eser kaydını başvurularıyla birlikte göndermeliler. Kayıtlar video şeklinde olmalıdır ve yalnızca Google.Drive üzerinden kabul edilmektedir. Drive’a yüklenen ilgili eserlerin video kayıtlarına ek olarak, aynı link üzerinden erişilebilecek, çalınan programın yazılı olduğu bir PDF dosyası da eklenmelidir.

9.) Eğer Covid-19 Salgını sebebiyle süreli sözleşmeli olarak çalışmakta olduğunuz (müzik/enstrüman/solfej vb.) kurumdan (kolejler ve dershaneler dahil) geçici/kalıcı olarak işinize ara/son verildiyse, ilgili kurumun yöneticisinden alınmış tarihli ve imzalı sözleşme fesih belgenizi gönderiniz. Fesih belgenizin dosya adı AD_SOYAD_FESİH şeklinde olmalıdır. Kabul edilen dosya formatları: .PDF

10.) Eğer vergi mükellefiyseniz başvuru mailinize ek olarak; vergi levhanızın bir örneğini gönderiniz. Vergi levhanızın dosya adı AD_SOYAD_VL şeklinde olmalıdır. Kabul edilen dosya formatları: .PDF

11.) Başvuruları kabul edilen müzisyenler, AGOFON kapsamında http://www.fanbulucu.com adresinden başlatılan kampanyanın ödüllendirme sisteminde yer almayı kabul etmiş sayılırlar. Ödüllendirme sistemi; belli kriterleri sağlayan bağışçılara online ders, seminer, workshop, konser gibi dijital hizmetlerin sağlanmasından ve gerek görüldüğü taktirde bağışçıların sponsor olarak tanımlanmasından/domine edilmesinden ibarettir.

Başvuru gerekliliklerinin eksik ya da hatalı olması halinde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.