Başvuru Formu

Başvuru Formu

Değerli Sanatçı Akademisyenler,

 

 

Ülkemizde akademik kariyer üzerinden bir gelecek kurma hedefinde olan sanatçıların, üniversitelerin belirlediği kriterler doğrultusunda zorunlu olarak orkestra eşliğinde solistlik konçerto çalmaları gerekmekte. Orkestramızın kuruluş bildirgesinde de yazan kolektif akıl vurgusu gereği; Birincisini sayın Tolga Yüksel, Aslı Ceren Yıldırım, Mert Can Parlar ve Şafak Ceyhan ile gerçekleştirdiğimiz “Akademi Solistleri” konserini projelendirerek bir seriye dönüştürmeye karar verdik. Her sanat sezonunda toplamda 8 sanatçı akademisyeni, iki farklı konserle ve aynı kolektif aklın yarattığı yeni bir ürün olarak sunacağız. Akademi Solistleri konser serisinde yer almak için adayların bu sayfada bulunan başvuru formunu ve gerekliliklerini eksiksiz olarak tamamlamış olması gerekmektedir. Gelen başvurular AGO Sanat Danışma Kurulu tarafından incelenir ve nihai sonuç verilerek Akademi Solistleri konser serisinin solistleri/bestecileri/orkestra şefleri belirlenmiş olur.  
 
 
Konserlerimiz “Win-Win Approach” ya da kazan kazan yaklaşımı esasında her iki tarafın da kazandığı bir iletişim, anlaşma ve yaklaşım biçiminde tasarlanır. Bu bağlamda başvuruları kabul edilen sanatçılara sırasıyla şu hizmetler sunar:

 

• Orkestrayla Konser
• Orkestrayla 4 Prova
• Prova Salonu'nun Kirası
• Konser Salonu'nun Kirası
• Provalar ve Konserin Video ve Ses Kayıtları
• Varsa Enstrüman Kirası ve Nakliyesi
• Varsa Piyano Akordu
• Afiş Tasarımı ve Program Kitapçığı
• Sosyal Medya Sponsorlu Reklamları
 
Bu hizmetler karşılığında her sanatçı MÜZGENDER (Müzikle Yaşayan Gençlik Derneği) banka hesabına toplamda 3.500 TL. tutarında bağışta bulunurlar. Bu bağışlar Akademi Solistleri konserlerinin yapılabilmesine olanak sağlayan temel gereklilikler için kullanılır. T.C. Ankara Valiliği tarafından denetime tabi olan derneğimizin söz konusu projeyle kasasına giren ilgili tutarın hangi kalemlere harcandığı ayrıca internet sitemizde yer alan Her Şey Şeffaf başlığı altında kamuoyuyla paylaşılır.

 

1. AKADEMİ SOLİSTLERİ KONSER KİTAPÇIĞI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

 

AKADEMİ SOLİSTLERİ KONSER KADROSU: Flüt, Obua, 2 Korno, 4 Birinci Keman, 2 İkinci Keman, 2 Viyola, 2 Viyolonsel, Kontrbas

 

 

BAŞVURU KRİTERLERİ
SON BAŞVURU: 01.07.2022

• Konservatuvar ya da eşdeğer sanat okullarından Yüksek Lisans düzeyinde mezun olmuş olmak. 

• Akademik danışmanından alınmış referans mektubu: İlgili dosyayı aşağıdaki formda "Beyanname" başlığına yükleyiniz.

 

FORMDA DOLDURULACAK  diğerALANLAR: Ad, Soyad, Alanı, E-posta, Telefon, İkametgah Adresi, Biyografi

 

MATERYALLERİN DİJİTAL ORTAMA YÜKLENMESİ

Aşağıda yer alan ilgili Anasanat Dalları'nın açıklamalarını okuyunuz. Yazan açıklamalarda istenilen materyalleri (PDF, ses ya da video kayıtlar vs.) GoogleDrive'a yükleyerek, ilgili link/linkler başvuru formunda yer alan LİNKLER kutularına ekleyiniz. 

 

VİDEO KAYITLARDA ARANAN ÖZELLİKLER

1- Video kayıt cihazının sabit ve hareketsiz olması gerekmektedir,

2- Kayıt cep telefonuyla yapılıyorsa, cihaz yatay olarak konumlandırılmalıdır,

3- Eğer bir konser videosu gönderiliyorsa 1 ve 2. maddeler zorunlu değildir,

4- Kayıt esnasında adayın yüzü kameraya dönük (piyanistler hariç), iki eli ve kolları da görünür olmalıdır,

5- Kayıt esnasında ışık cihazın arkasından gelmelidir,

6- Adayın tercihen siyah giyinmesi beklenmektedir,

7- Kayıtta (varsa) eşlikçinin görünür olması zorunlu değildir.

8- Video kaydının minimum 720p: 1280x720 kalitesinde olması gerekir. 

 

 

A)  PİYANO YAYLI ÇALGILAR, ÜFLEMELİ ve VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALLARI

 

KONÇERTO: Aday solistler Akademi Solistleri Konseri’nde seslendirmek üzere repertuvarında konser kadrosuna uygun, toplam süresi 20 dakikayı geçmeyen (piyanistler için süre gözetilmez) bir konçerto ya da eş değer nitelikte solistlik eser bulundurmalıdır. Eserlerin konser kadrosuna indirgenmiş bir versiyonu da kabul edilir. (Örn. Mozart Piyano Konçertosu No.20, solist ve yaylı çalgılar versiyonu) Çalmak istediğiniz eserin ve bestecisinin adını başvuru formunda yer alan biyografi kutucuğuna -biyografinizin ardından- mutlaka yazınız.

 

KAYIT: Aday solistler bir Klasik Dönem sonatının ilk bölümünüyle serbest formda bir Romantik Dönem eserinin video kaydını link olarak eklemelidirler. Gönderilecek parçanın son 1 (bir) yıl içinde performans edilmiş olması gerekmektedir. Konser veya prova kayıtları kabul edilir. İlgili kayıt yeni yapılacaksa adayların sınav başvurularında kendi eşlikçilerini temin etmeleri beklenir. Canlı kaydedilmiş eşliğin üzerine de çalınabilir. (Ayrıca bkz. Video Kayıtlarda Aranan Özellikler)

 

 

B)  KOMPOZİSYON SANAT DALI

 

ESER: Aday besteciler Akademi Solistleri Konseri’nde seslendirmek üzere, toplam süresi en az 7 dakika olup 15 dakikayı geçmeyen, konser kadrosuna uygun bir eser bestelemiş olmalıdırlar. Besteci eserinde belirtilen konser kadrosunun tamamını ya da bir kısmını kullanabilir. Bunun yanında konser kadrosunun dışında 3 icracıyı geçmeyecek şekilde besteciler için esneklik sağlanabilir. Eserde özellikle bir form ya da dönemsel bir özellik aranmaz. Elektronikler, görsel ve işitsel materyaller kullanılabilir. İlgili eserin partitürü başvuru formunda yer alan "eser" bölmesine PDF olarak ayrıca yüklemelidir.

 

KAYIT: Aday besteciler biri en az 4 icracı için yazılmış 2 eserinin kaydını başvuru formunda yer alan linkler bölmesine eklemelidirler. 

 
 
C)  ORKESTRA ŞEFLİĞİ SANAT DALI

 

MATERYAL: Aday şefler, orkestra şefliği üzerine ulusal ya da Uluslararası en az 2 Masterclass’a aktif öğrenci sıfatıyla katılmış olmalıdırlar. Katılım belgeleri başvuru formunda yer alan 1.link kutucuğuna PDF formatında eklenmelidir. 

 

KAYIT: Aday şefin aşağıda bulunan eserlerden kendi seçeceği iki tanesinin ilgili bölümlerini, dijital ses kaydı üzerinde gerçekleştireceği video performasnla kaydetmeleri gerekmektedir. (Ayrıca bkz. Video Kayıtlarda Aranan Özellikler)

 

ESERLER:

1- Mozart: Senfoni No.40, 1. Bölüm
Ölçü Numarası: 0 - 100

2- Mozart: Senfoni No.41 "Jüpiter", 2. Bölüm
Ölçü Numarası: 0 - 43

3- Beethoven 3. Senfoni "Eroica", 1. Bölüm
Ölçü Numarası: ilk röprize kadar

4- Beethoven 5. Senfoni, 1. Bölüm
Ölçü Numarası: 0 - 124

 

Aday şefler Akademi Solistleri konserinin solitlerinin ya da bestecilerinin eserlerini yöneteceklerdir. 

 

 

D)  CAZ: ÇALGI & VOKAL SANAT DALI

 

REPERTUVAR: Aday solistler Akademi Solistleri Konseri’nde seslendirmek üzere konser kadrosuna uygun toplam süresi 20 dakikayı geçmeyen repertuvar hazırlamalı ve repertuvarın partitür/orkestra materyallerine sahip olmak gerekmektedir. 

 

KAYIT: Aday solistler toplamda 3 farklı parçanın video kaydını link olarak eklemelidirler. Gönderilecek parçalar son 1 (bir) yıl içinde performans edilmiş olmalıdır. Konser veya prova kayıtları kabul edilir. İlgili kayıt yeni yapılacaksa adayların başvurularında kendi eşlikçilerini/gruplarını temin etmeleri beklenir. Canlı kaydedilmiş eşliğin üzerine de çalınabilir/söyleneilir. (Ayrıca bkz. Video Kayıtlarda Aranan Özellikler)