İpek Atila

İpek Atila

Keman

Ipek Atila 1997’de Ankara’da doğmuştur. İlk keman derslerini Prof.Cengiz Özkök’ten almış 2008-2015 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında okumuştur. 2015 yılında Hochschule für Musik Saar’da lisans eğitimine Prof. Sonja van Beek’le ve oda müziğinde Prof.Tatevik
Mokatzian ile başlamış ve lisans eğitimini Den Haag Kraliyet Konservatuvarında Prof.Ilona Sie Dhian Ho keman sınıfında tam burslu olarak (Excellence
Scholarship) bitirmiştir. Yurtdışında yaşadığı süre içerisinde, Philippe Graffin, Stefan Picard, Mincho Minchev ile keman, Richard Lester ve Quarteto Casals ile oda müziği ustalık sınıflarına katılmıştır. 2017 yılında Schleswig Holstein Müzik Festivali Orkestrası için yapılmış keman seçmelerini kazanmış ve festival bünyesinde Christoph Eschenbach, Michael Sanderling ve Simon Gaudenz ile Berlin Konzerthaus ve Elbphilarmonie Hamburg’da konser vermiştir. Bunun dışında 2020 yılında, ASKO Schönberg Ensemble ile Concertgebauw Amsterdam’da Claude Vivier’in eserlerini seslendirmiş ve 2018 yılında Holland Festival kapsamında Stockhausen Aus Licht Opera projesinde birinci keman olarak çalmıştır. Türkiye’de okurken Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrasında Rengim Gökmen ve Ankara Gençlik Senfoni Orkestrasında Orhun Orhon ve Gürel Aykal ile çalışma fırsatını bulmuş ve solist olarak Bach Obua Keman Konçertosunu (Batuhan Civelek ile Hitit Senfoni, 2011) ve Mozart 3.Keman Konçertosunu (2013, AGSO ile birlikte) seslendirmiştir.


Hollanda’dan aldığı Excellence ve Holland Scholarship dışında, Bruno ve Elisabeth Meindl Vakfı, Pfhalberg Vakfı, Peter de Grote Müzik Festivallerinin burslarına layık görülmüştür. İpek Atila yüksek lisans eğitimine, Hochschule für Musik Freiburg’ta Prof.Muriel Cantoreggi ile devam etmektedir.

İpek Atila