Kaan Elginöz

Kaan Elginöz

Perküsyon

1993 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde Vurmalı Çalgılar eğitimini Dinçer ÖZER ve Can KIYICI ile tamamladı. Lisans eğitiminde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nde Öğr. Gör. Itır ESKİOĞLU ile piyano çalgısıyla tamamladı. Halen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Master programına Doç. Dr. Ekin ÇORAKLI ile piyano ve müziksel işitme, okuma ve yazma alanındaki çalışmalarıyla devam etmektedir. 2012 yılından beri Devlet Tiyatroları’nda müzisyenlik; MEB Özel Sanat Kurslarında enstrüman eğitimciliği ve kuruluşundan itibaren Agora Gençlik Senfoni Orkestrası’nda perküsyonist olarak görev almaktadır.

Kaan Elginöz