AGOFON Nedir?

AGOFON Nedir?

Sanatı bir ülkenin kimliğinin aynası olarak okumak gerekir. Kültür ve sanat, toplumların değerleridir ve sanatçıların özgürce üretebilecekleri platformlara sahip olmaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, sanat bireylerin hayal kurma yeteneklerini diri tutmanın altın işlemeli anahtarıdır.

Ancak bugün yevmiyeli (freelance) ya da kısa süreli/sözleşmeli çalışan sanatçılarının büyük bir çoğunluğu güvencesiz çalışma koşullarına sahiptirler. Özellikle salgın, doğal afet, savaş ve terör olayları gibi olağanüstü durumlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için hiçbir güvenceleri bulunmamaktadır.

AGOFON, tüm dünyanın trajik bir şekilde mücadelesini vermekte olduğu Covid-19 salgını sebebiyle ve sonrasında da kültür-sanat dünyasının karşılaşabileceği olası sosyal ve ekonomik tahribata karşı; sanatsal kimliği yüksek profilli, hukuki olarak tüm gereklilikleri tamamlanmış, sürdürülebilir ve evrensel normlara uygun bir proje olarak şekillendi. Covid-19 dünyanın yakın gelecek planlarını yalnızca şimdiki zamana almış olduğu gerçeğini kabul ederek, Endüstri 5.0'la gelecek olan yeni çağ anlayışına hazırlıklı olmak gerekmektedir.

Müzisyenlerin kendi çalışma alanlarında dijital projelerini tıpkı bir şirket gibi gerçekleştirdiği, emeğinin karşılığını bir aracı olmaksızın (menajer, organizatör vs.) kazandığı; yeni çağ anlayışının (iletişim çağı) gerekliliklerinin takip edilebileceği seminerlerin yayınlanacağı, sürekli olarak açık kalacak fonlama sistemiyle müzisyenlere lojistik destek sağlanacağı, hem dijital hem de basılı olarak sunulacak hakkaniyetli bir kültür sanat bültenine sahip; her türlü sürecin yasal evraklarıyla anlık olarak kamuoyuyla paylaşıldığı, sanatçıdan yana ve kamuya ait bir fikirdir.