AGOFON Nedir?

AGOFON Nedir?

Covid-19 ​ salgını sebebiyle tüm dünyada küresel bir dayanışma ortamının yaratılıyor. Bu vesileyle aynı dünyayı paylaşıp, aynı gökyüzüne bakan biz insanlığın da tüm alışkanlıklarını gözden geçirip, hayatını değiştirmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bu süreçteyse kültür sanat dünyasının salgın sonrası sosyal ve ekonomik olarak çok daha ciddi bir tahribatla yüzleşmesini kaçınılmaz buluyoruz.

Ülkemizde ​ yevmiyeli ​ (freelance) ya da ​ kısa süreli sözleşmeli ​ çalışan orkestra sanatçılarının; özellikle salgın, doğal afet, savaş ve terör olayları gibi olağanüstü durumlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için hiç bir güvenceleri yok. Çünkü hayatlarını kazandıkları kurumların tüm operasyonu -çok doğal olarak- askıya alınıyor. Üstelik söz konusu sanatçılar ülkemizdeki tüm orkestraların ortalama​ %35’ini oluştururken, bu yüzde diliminin neredeyse tamamı ​ 30 yaş altı ​ genç, pırıl pırıl müzisyenlerden oluşuyor.

Tüm dünyanın yüzleşmekle zorunda kaldığı ​ Koronavirüs ​ sebebiyle, ulaşabildiğimiz kadar güvencesiz müzisyenin, en temel insani hakları olan barınma, beslenme gibi unsurları gerçekleştirebilmeleri için bu projeyi ilan ediyoruz.

BU SİTEDE NELER BULAŞACAKSINIZ?

• Müzisyenlere fon aktarımının sürekli açık olacağı ve destekçilerin de görünür olacağı bir platform dizayn ettik. Sadece pandemi sürecinde değil, gelecekte de pek çok müzisyene lojistik destekler vermeyi hedefliyoruz.

• Pek yakında açacağımız Dijital Konser Salonu ve Online Akademi sistemlerimiz üzerinden tüm müzisyenler çalışmak istedikleri alanda, tamamen bağımsız kendi profillerini kurabilecekler. Kendi projelerini hazırlayacak, kendi tanıtımlarını öğrenecek, kendi hedef kitlelerini kurgulayacaklar ve kendi paralarını kazanabilecekler. Arada hiçbir kişi, kurum; dolayısıyla komisyon olmayacak. Her müzisyen tıpkı bir şirket gibi kendini dizayn etmeyi öğrenecek.

• AGOTalks üzerindense hem dünyada kültür sanat alanında neler olup bittiğine dair profesyoneller tarafından videolar, hem de öngördüğümüz yeni çağ anlayışı hakkında da ders niteliğinde içerikler hazırlanacak. AGOTalks tıpkı TEDx mantığıyla çalışacak.

• Agora Gençlik Senfoni Orkestrası'nın tüzüğünü de paylaşıma açtık. Dileyen herkes inceleyebilir.

• Her şeyin şeffaf olmasına önem veriyoruz. Bu sebeple tüm materyaller anlık ya da en geç 1 gün sonra kamuoyuyla paylaşılıyor olacak.

• Hiçbir kurum ya da kişinin tahakküm uygulamasına izin verilmeyecek. Her şey kanunlara ve demokratik ilkelere bağlı yürüyecek. Dolayısıyla tüm sistemin adaptasyonu için de önümüzde bir süreç var.

• İçinde bulunduğumuz süreçteyse AGOFON'un bu beta diyebileceğimiz dijital ortamı, halen sürdürmekte olduğumuz kampanyamızın ilerleyişi adına kullanılacak.

AGOFON kolektif sanatı hem sanatçıya hem de müzisyene doğru aktarabilecek, açık kaynaklı ve sürdürülebilir bir proje olarak sahip çıkıldığı sürece değer kazanacak.