Her Şey Şeffaf

AGOFON Nasıl Çalışır?

AGOFON’a başvurup, gerekli kriterlere sahip sanatçılar/oda müziği grupları/orkestralar dijital bir havuzda toplanır. Fona aktarılan bağışların nasıl ve ne şekilde kullanılacağına ilişkin YouTube üzerinden canlı ve herkese açık olarak yayınlanacak bir video konferansın duyurusu www.agofon.com adresinden ve internet üzerinden yapılır. Yapılan video konferansta fondan yararlanabilecek müzisyenler “gerekçeleriyle birlikte” seçilir.

Tüm süreç; Fonbulucu sisteminin iç işleyişi de dahil olmak üzere, evrak niteliğindeki bütün resmi belgeleriyle birlikte kamuoyuna tüm şeffaflığıyla ilan edilir.